Regulamin strony
Premium Nieruchomości

Zobacz oferty

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Premium Nieruchomości Aleksandra Czarnota, Rynek 51/10, 50-116 Wrocław, Tel. 71/342 28 55, adres e-mail : biuro@nieruchomosci-premium.pl
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie:
  – w celu prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  – w celach promocji usług pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni) jak również w szerzej rozumianych celach marketingowych Biura, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody.
 3. Okres przechowywania danych osobowych:
  -dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania
  -dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta
  -mamy prawo przetwarzania Twoich danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych:
  -posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Odbiorcy danych:
  -Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  -Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania usługi pośrednictwa.